Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links130430-KS-oppgjøret

Enighet i kommunalt tariffoppgjør

30.04.2013

Partene i det kommunale tariffoppgjøret er i kveld kommet til eniget om en ramme på 3,5%. Dette er 0,1% høyere enn Frontfaget og i tråd med fjorårets protokoll.

Resultatet utgjør et generelt tillegg til alle på 0,75 % og minimum 3100 kroner. Minstelønnene justeres tilsvarende.

Laveste grunnlønn for arbeidstakere i full stilling med minimum 20 års ansiennitet vil etter 1. mai være 350 700 kroner

Dersom en av partene krever det skal det opptas forhandlinger i tariffperioden om nye uføreregler i hovedtariffavtalen. Blir partene ikke enige kan det bringes inn i hovedoppgjøret i 2014.
Det var få frie midler til disposisjon under årets oppgjør. Dette grunnet et overheng fra 2012 på 2,7 prosent og en forventet lønnsglidning i 2013 på 0,2 prosent.
 
 
For mer informasjon kontakt advokat og forhandlingssjef Hege-Merethe Bengtsson på mobil 414 41 818.