Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links130502-sjomannsorg

Høyre: En kortsiktig og ensidig maritim politikk

02.05.2013
Sjømannsorganisasjonene i Norge mener Høyre legger opp til en rederpolitikk, ikke en maritim politikk.
Høyres signaler om at norske rederier kan få utvidet adgang til å bruke mannskap fra lavkostland på norskflaggede skip langs norsk kyst og i petroleumsvirksomheten, gjør partiets maritime strategi til en trussel for næringen.
 
Høyres landsmøte skal denne helgen behandle «Styringsfart 2020 – Høyres maritime strategi». Her foreslår partiet forskjellige tiltak for maritim næring.  Samtidig signaliserer de at det er på tide å oppheve de såkalte fartsområdebegrensningene for skip registrert i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister). Dette innebærer at NIS registrerte skip får tilgang til alle typer skipsfart på norsk område med mannskap fra lavkostland. Tradisjonelle norske fartøyer med NOR flagg og norske mannskaper vil dermed bli utkonkurrert i våre nasjonale farvann.  
 
Høyre ønsker i første omgang å åpne for at konkurranseutsatte passasjerskip i utenlandstrafikk skal kunne registreres i NIS. Det innebærer bl.a. at Color Line skal kunne seile med NIS flagg, og vil da stå fritt til å ansette mannskaper fra lavkostland på hjemlandets lønnsnivå. Høyre sier samtidig at tiden er moden for å se på fartsområdebegrensningene for NIS på generelt grunnlag.  Dette betyr at partiet mener det ikke lenger bør være krav til at skip med norsk flagg i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel skal bruke norsk mannskap eller ha hovedkontor i Norge. 
 
Sjømannsorganisasjonene mener dette er et forslag ensidig tilpasset norske rederiers interesser, og ikke hele den norske maritime næringen.  Rederinæringen tenker kortsiktig hvis de støtter en slik strategi. Lavere mannskapskostnader vil styrke rederienes konkurranseevne på kort sikt, men deres eget rekrutteringsgrunnlag vil forsvinne.  Den maritime utdanningspolitikken Høyre foreslår vil det ikke være behov for når rekrutteringen av norske sjøfolk til norsk skipsfart stopper opp.
 
Å sette ett segments profitt foran utviklingspotensialet til hele den maritime klyngen, er ikke bærekraftig næringsutvikling.  Hele den norske maritime næringen med 100 000 arbeidsplasser og en verdiskaping på om lag 150 milliarder årlig, er tuftet på at norske rederier utvikler og leverer operativ maritim kompetanse – også i fremtiden. Norge henter sin rikdom fra vår petroleumsaktivitet og her må det være de beste forutsetninger for å etablere trygge, langsiktige og fremtidsrettede arbeidsplasser for norske sjøfolk.
 
 
La ikke Høyre få flagge i land norske sjøfolk!
 
 
 
 
Norsk Sjømannsforbund
 Jaquline Smith
 
Det norske maskinistforbund
 Hilde Gunn Avløyp
 
Norsk Sjøoffisersforbund
Hans Sande