Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links130507-rev-nb

Kan styrke maritim næring

07.05.2013
Finansdepartementet la i dag frem revidert nasjonalbudsjett 2013. - Jeg håper tiltakene bidrar til at norsk maritim kompetanse beholdes i Norge, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.
 
Det norske maskinistforbund støtter Regjeringens plan om å gjøre endringer for å få hindre sosial dumping og få allmengjøringsordningen til å bli mer velfungerende.
 
- At regjeringen nå legger frem konkrete planer om å utrede sosial dumping i skipsfarten er bra, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.
 
Også Unio-leder Anders Folkestad er positiv når regjeringen foreslår å skjerpe kampen mot sosial dumping i skipsfart og luftfart, men hadde ønsket mer konkret tiltak.
 
– Det er bra at innsatsen for å hindre sosial dumping skal høyere opp på dagsordenen, sier Folkestad.
 
 
Hindre sosial dumping
Regjeringen legger i revidert budsjett fram Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping. Planen inneholder blant annet tiltak mot sosial dumping – som en mer velfungerende allmenngjøringsordning hvor ordningen skal tas lettere i bruk der det er behov for det.
 
Spesielt innen skipsfart – som ikke er omfattet av allmenngjøringsordningen – «ønsker regjeringen å få vurdert tiltak mot sosial dumping».
 
Det er opplagt at allmenngjøringsordningen også må gjelde i norsk skipsfart, sier Folkestad.
 
Jeg håper at tiltakene kan sikre at norske sjøfolk på sokkelen og langs kysten ikke blir utkonkurrert på sine lønns- og arbeidsvilkår, sier Avløp.
 
Allmenngjøring er vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere.
 
 
Et styrket organisert arbeidsliv
Et seriøst arbeidsliv fritt for sosial dumping kan bare oppnås gjennom et godt organisert arbeidsliv med aktive og skolerte tillitsvalgte og bevisste bedriftsledere. Regjeringen vil også legge til rette for økt organisasjonsgrad og mer medbestemmelse i arbeidslivet.
 
I tråd med regjeringserklæringen vil Regjeringen også øke fagforeningsfradraget.