Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links130717_itf-malterud

DNMF påvirker internasjonalt

17.07.2013

Fagsjef i Det Norske Maskinistforbund, Odd Rune Malterud, er blitt medlem av den nystiftede ITF Maritime Safety Committee (MSC) styringsgruppe.  

 

dnmf_chicago_malterud_w.jpgDet var under ITF (Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen) Seafarer Section konferanse og Fair Practice Committee møte i Chicago forrige uke, at
Odd Rune Malterud formelt ble valgt i ITF MSC styringsgruppe.  
 
Under konferansen ble ble ITFs arbeid for sjøfolks interesser i forhold til IMO (International Maritime Organization) debattert. I IMO avgjøres blant annet regulering av sjøsikkerhet, fartøy og utdanning.
 
 
Dårlig ITF-samarbeid
Malterud forteller at ITF har en egen MSC komité (Maritime Safety Committee). Denne er åpen for alle lands fagforeninger. På IMOs møter skal det være deltagelse fra en valgt representant, en faglig ekspert fra forbundene, samt en ansatt ITF-sekretær. Komiteen har en valgt leder.
I tillegg samarbeides det mot ITF-sekretariatet i London, som skal gi støtte til komiteen. Dette skal ikke ha fungert tilfredsstillende.
 
Under siste ITF MSC komitémøte i januar ble det derfor foreslått av komitemedlemmer å nedsette et interimstyre. Bakgrunnen var at også IMOs struktur på møtevirksomhet vil fra og med 2014 endres. Blant annet vil dette påvirke innhold og deltagelse fra trepartssamarbeidet. 
 
- Medlemslandene ønsker minst mulig deltagelse fra fagforeninger, tilsvarende EUs politikk er, sier Malterud.
 
Enstemmighet
Interimsstyret som ble nedsatt i januar og har siden sett på organisatorisk oppbygging, budsjett og utarbeidet måldokumenter. Dette ble presentert under ITFs Seafarer Section møte i Chicago den 8. og 9. juli.
 
Forslaget om å styrke fagforbunds posisjon innad i IMO, via ITF, ble deretter enstemmig vedtatt. Hele ITF MSC komite, med styret i spissen, fikk dermed nytt mandat.
 
- Mandatet er å arbeide for ivaretagelse av den menneskelige faktor - via mål og delmål, under IMOs organisatoriske paraply, sier Malterud fornøyd.
 
Konferansen hadde over 100 deltagere fra alle verdensdeler. DNMF var representert ved advokat og forhandlingsrådgiver Hege-Merethe Bengtsson, (til venstre) og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.
 
 
Fakta
Medlemmer I ITF Maritime Safety Committee (MSC) styringsgruppe:
Leder Mike Murphy (USA), Mikael Huss (S), Odd-Rune Malterud (N), George Quick (USA), Marcel Van Der Broek (NL), Bjørn-Erik Kristoffersen (N) og Branko Berlan (ITF Secretariat)
 
IMO:
Er en teknisk organisasjon i FN etablert i 1958. Organisasjonen har over 170 medlemsland. Disse skal utvikle internasjonale konvensjoner, koder og anbefalinger, og kan iverksettes av medlemslandene. Det tekniske arbeidet i IMO utføres av en rekke komiteer. The Maritime Safety Committee - MSC er IMOs øverste komite.
 
 
Foto: Roy Ervin Solstad