Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksEndelige-tall-fra-Det-tekniske-beregningsutvalget-for-inntektsoppgjorene

Endelige tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

04.04.2016

​Det er relativt få endringer i endelig TBU-rapport sammenliknet med februarrapporten. Utvalget opprettholder anslaget på en gjennomsnittlig konsumprisvekst på 2,5 prosent, men presiserer at det er usikkerhet knyttet til prisvekst i 2016 som følge av utviklingen i kronekursen, oljeprisen og elektrisitetspriser.

​Øvrige tall fra rapporten som det er verdt å merke seg:

  • Samlet lønnsvekst fra 2014 til 2015 for arbeidere og funksjonærer i industrien var 2,5 pst. Lønnsveksten for industrifunksjonærer og industriarbeidere hver for seg er også anslått til 2,5 pst .
  • Årslønnsveksten i 2015 i staten anslås til 2.8 pst[1] Overhenget til 2016 i det statlig tariffområde er beregnet til 0,4 pst.
  • I kommunene inkl. undervisningssektoren er årslønnsveksten i 2015 anslått til 3,3 pst. For undervisningspersonell i kommunesektoren er lønnsveksten anslått til 3,9 pst. For kommunesektoren eksklusiv undervisningspersonell er lønnsveksten beregnet til 3,2 pst.
  • Overhenget til 2016 i kommunesektoren samlet og for undervisningspersonell er begge beregnet til henholdsvis 0,7 pst og 0,6 pst.
  • Konflikten i KS-området i 2014 bidro til en nedgang i samlet lønnsvekst i 2014 og økt lønnsvekst i 2015. Dette skyldes forskjøvet virkningstidspunkt for tarifftillegget (se tall i fotnote i tabell under).
  • For helseforetakene i Spekter anslås lønnsveksten fra 2014 til 2015 til 2,7 pst. Overhenget til 2016 er beregnet til 0,4 pst.
  • Overhenget til 2016 anslås til 0,7 pst for alle grupper under ett. For industriarbeidere og for funksjonærer i industrien er overhenget anslått til 1,1 pst.  
  • På grunn av overgang til nytt datagrunnlag for lønnsstatistikken er usikkerheten i statistikken i 2015 større enn vanlig. Spesielt gjelder dette statistikk fordelt på kjønn og utdanning.
Tabell 1: Beregnet årslønnsvekst, glidning og overheng
 

Gj.snittlig årslønnsvekst

Årslønn

2015

Overheng

 til 2016

Glidning

10-15

13-14

14-15

14-15

Gj.snitt11-15

        
Industri i alt i NHO-bedrifter3,73,32,5    558 1001,1  
 - industriarbeidere3,53,02,5    442 4001,1 1,3  1,7
 - industrifunksjonærer3,83,22,5   697 0001,1   1,2      2,1
Varehandel Virke-bedrifter3,5 3,53,3472 9000,71,51,4
Finanstjenester4,32,94,2686 9001,22,62,3
Statsansatte3,63,42,8  548 5000,4 0,7  0,6
Kommuneansatte[2]3,73,23,3    477 5000,7 0,6      0,6
 -undervisningsansatte3,52,33,9   527 0000,60,3 0,3
 -øvrige ansatte i kommunene3,83,73,2  462 2000,70,5  0,7
Spekter Helse3,53,42,7  538 300     0,40,1 0,2
Øvrige Spekter-bedrifter3,63,32,7   505 100     0,60,1 0,2

Kilde: Teknisk beregningsutvalg for inntek


[1] Beregnet årslønnsvekst for staten eks. forsvaret er 2,7 prosent.

[2] På grunn av konflikten i 2014 ble virkningstidspunktet for tarifftillegget forskjøvet for de som var i konflikt. Dette trakk årslønnsveksten i 2015 opp med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 pst for undervisningsansatte.

Les TBU-rapporten i sin helhet her.

Les pressemeldingen fra Teknisk beregningsutvalg her.