Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksFSE-–-kurs-for-hvem-og-hvor-ofte

FSE – kurs for hvem og hvor ofte?

22.08.2018

Alt arbeid med høyspenning må utføres av personell som har denne kompetanse, og skal følge regelverket som er lenket til nedenunder -uavhengig av stilling og om en er ansatt om bord eller land.

​​​Alt arbeid med høyspenning må utføres av personell som har denne kompetanse, og skal følge regelverket som er lenket til nedenunder -uavhengig av stilling og om en er ansatt om bord eller land;

Forskrift om maritime elektriske anlegg
 
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Dette er en forskrift som pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.

Alle som arbeider om bord i et skip er underlagt ansvaret hos rederiet/kaptein-  REF Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

§ 6.Rederiets alminnelige plikter
Rederiet har en overordnet plikt til å påse at byggingen og driften av skipet skjer i samsvar med reglene gitt i eller i medhold av denne loven, herunder at skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord, etterlever regelverket.

 
I forbindelse med innføring av høyspent kompetanse i maritime sertifikater ble det fra DNMF sin side tatt opp spørsmålet i Rådet for Maritime Sertifikater og Bemanning mai 2018
 
Sak 6 – FSE
Saka vart drøfta i faggruppe maskin under Rådetfor Maritime sertifikater og Bemanning i forkant av rådsmøtet, og det vart gjort greie for diskusjonane der. Det viser seg at ettersom det er to direktorat, som håndhevar kvar sine regelverk, så har det blitt uklart kva reglar som gjeld, og korleis desse skal oppfyllast. Gjennom møtet i faggruppa vart det semje om å foreslå at Rådet tok stilling til følgjande ordlyd:
Rådet for Maritime Sertifikater og Bemanning råder Sjøfartsdirektoratet til å gå sammen med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap for å innen 3. kvartal 2018 lage en klargjørende informasjon om kravet til nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i forskrift om maritime elektriske anlegg § 7, med tilhørende veiledning og hvordan kravet kan oppfylles (relevant kurs, ISM eller intern opplæring).
Gjennom drøftinga i rådsmøtet kom det forslag om å legge til enkelte punkt i den siste parantesen, slik at det var klart at kravet kunne oppfyllast på mange måtar, men at opplistinga samtidig ikkje skulle reknast som uttømmande. Rådet vart til slutt samde om følgjande ordlyd:

Rådet for Maritime Sertifikater og Bemanning råder Sjøfartsdirektoratet til å gå sammen med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap for å, innen 3. kvartal 2018, lage en klargjørende informasjon om kravet til nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i forskrift om maritime elektriske anlegg § 7, med tilhørende veiledning og hvordan kravet kan oppfylles (eksempelvis relevant kurs, ISM/sikkerhetsstyring, intern opplæring og vedlikehold mv.).

Inntil dette er avklart gjelder FSE regelverket

21.08.18    

Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563