Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksSikringsnivået-heves

Sikringsnivået heves i norske havner

24.07.2014

​Kystverket skriver i en pressemelding at det maritime sikringsnivået heves til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havner som omfattes av den internasjonale ISPS-koden. Dette gjøres på bakgrunn av at det foreligger en konkret terrortrussel mot Norge.

Sikringsnivå 2 vil være gjeldende til annen beskjed mottas fra Kystverket. Dette vil i praksis bety at alle omfattede havneanlegg umiddelbart må gjennomføre de sikringstiltak som er skissert under nivå 2 i de respektive havneanleggs sikringsplaner. Det betyr også at skip ved kai må forholde seg til det forhøyde sikringsnivå.

Når havnen eller havneanlegget får varsel om endring av sikringsnivået, skal de umiddelbart iverksette sikringstiltakene i sikringsplanene for det gjeldende sikringsnivået. Når dette er iverksatt skal det gis melding tilbake til Kystverket.

Hvilke tiltak som er aktuelle vil kunne variere, men typisk vil økt sikringsnivå innebære strengere adgangskontroll til havneanlegget, dvs strengere kontroll av både last og personer som skal inn i anlegget. For eksempel kan det bety hyppigere gjennomsøking av personer og gods, strengere identitetskontroll osv. Likeledes kan et typisk tiltak være økt overvåkning på havneanlegget.

Videre får en heving av nivå for havneanlegg også en konsekvens for skip som ligger ved eller skal inn til havneanlegget. Dersom sikringsnivået heves i et havneanlegg, må sikringsnivået heves tilsvarende på skip som skal anløpe havneanlegget.