Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksSkifte-av-flagg

Skifte av flagg

27.05.2016

I disse krisetider der man prøver alt for å drive skipene billigst mulig, søker rederier seg til flaggstater hvor billigere mannskap tillates. NOR er «for dyrt»,  og NIS har hatt fartsområdebegrensninger på konstruksjonsskip på norsk sokkel, mens det var fritt for ethvert annet utenlandsk flagg å utføre arbeide her.

Norske skip på fremmed flagg
I dag er de fleste norskkontrollerte konstruksjonsfartøy under fremmed flagg. Flere rederier har signalisert hjemflagging av fartøyene, noe som vil bidra til å sikre norsk sysselsetting på disse skipene. Rederiene har i lang tid ytret ønske om og lobbet for å få lov til å også bruke NIS på sokkelen og mellom havner i Norge. Regjeringen nedsatte av den grunn et utvalg som skulle se på mulighetene og konsekvensene.

Oppmykning
På bakgrunn av Fartsområdeutvalgets innstilling gjennomførte departementet høsten 2015 en høring om delvis oppmyking av fartsområder for NIS-skip, med dertil forbedrede tilskuddsordninger for norske arbeidstakere til sjøs. Departementet har nå besluttet at endringene trer i kraft med virkning fra 1. mars 2016.

Dette innebærer blant annet at konstruksjonsfartøy kan registreres i NIS med en tilskuddsordning som forutsetter 12 norske arbeidstakere per skift. Det stilles krav om kaptein, to dekksoffiserer, to maskinoffiserer, arbeidsleder/kranfører, matros/motormann og elektriker, samt fire opplæringsstillinger.

Videre vil taket på nettolønnsordningen for NOR-skip i fraktefart fjernes fra 1. mars. Dette vil være positivt for norsk sysselsetting i fraktefarten. For NIS-skip i deep sea trer en ny refusjonsordning i kraft som gir større fleksibilitet med henhold til norsk bemanning, herunder at tilskudd gis fra første sjømann.

Sikre norske stillinger
Det er blitt stilt en del spørsmål rundt hvorfor sjømannsorganisasjonene er positive til at man nå flagger konstruksjonsskipene i NIS. Man kan nå jobbe på norsk sokkel med konstruksjonskip registrert i NIS forutsatt at man har 12 norske arbeidstakere pr. skift. I og med at rederiene får refusjon for de nordmennene som er om bord, blir det billigere å ansette nordmenn, og vi får også inn opplæringsstillinger. Så her vil man beholde norske arbeidstakere, kompetanse og opplæringsstillinger. Alternativet er et annet flagg med få eller ingen nordmenn om bord.


 

Ordningen er nedfelt i Forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, og like viktig er Rapport fra fartsområdeutvalgets tilleggsutredning 5.2.1 Opplæringsstillinger;

Rederier som er omfattet av nettolønnsordningen for skip i NOR, bidrar til å finansiere tiltak for kompetanseheving- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk ved å innbetale 500 kr per ansatt per måned til et fond forvaltet av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK).

For skip i ordinær og særskilt refusjonsordning for skip i NIS/NOR er det ikke krav om innbetaling til SNMK. Refusjonsordningen gir en tilleggsrefusjon for enkelte opplæringsstillinger etter følgende regler[1]:

  • Kadetter (styrmannskadetter og maskinaspiranter) med kontrakt om utdannelse til klasse 4-sertifikat, gis tillegg med 50 % av refusjonen.
  • For junioroffiserer i ordinær stilling eller i tillegg til ordinær bemanning og med kontrakt om videre utdannelse til sertifikat av klasse 2, gis tillegg med 100 % av refusjonen.
  • Lærlinger iht. Reform '94 og ansatte i praksisplasser gis tillegg med 150 % av refusjonen.

    SNMK gir tilskudd til flere typer opplæringsstillinger enn tilleggsrefusjonen dekker for norske lærlinger, norske kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3 og norske junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2.

     

    Spørsmål angående dette kan rettes til Håkon Eidset på telefon 469 51 528 eller mail: he@dnmf.no