Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksTV2-Statoils-rolle-og-ansvar-sokkelen

TV2-innslag om Statoils rolle og ansvar på sokkelen

26.10.2016

TV2-nyhetene var på besøk i Maritimt Hus i dag for å lage innslag om Statoils rolle og ansvar på sokkelen. Sjømannsorganisasjonene mener konsekvensen av Statoils krav om kostnadskutt medfører sosial dumping og at arbeidsplasser til norske sjøfolk forsvinner. Innslaget skal etter planen gå på lufta under hovednyhetssendingen til TV2 kl 21 i kveld.

– Dagens ratepress fra alle operatører, med Statoil i spissen, er ikke bærekraftig. Det fører til en unaturlig kostnadsreduksjon som ikke kan vare. Offshorerederiene presses til å akseptere rater som er lavere enn selve kostnaden for å drive fartøyene, de presses til å redusere verdien på eksisterende kontrakter for å kunne legge inn tilbud på nye oppdrag og da er ikke rederienes finanskostnader medberegnet. Det er et kunstig marked som ikke er bærekraftig, hevder sjømannsorganisasjonene

 

– Operatørene kan glede seg over dette på kort sikt. Men når aktivitetsnivået tar seg opp igjen vil den såkalte «kostnadsreduksjonen» forsvinne. Samtidig risikerer man at den maritime kompetansen forvitrer. Og dette er en kompetanse som er viktig - både i olje- og gassnæringen de kommende tiår - og ikke minst, når det gjelder framtidig næringsaktivitet i havrommet.

Vi må derfor jobbe sammen om å jobbe smartere og utvikle ny teknologi. Dagens atferd fra operatørsiden er dessverre preget av kortsiktig fokus og (mis)bruk av markedsmakt, mener sjømannsorganisasjonene.

De understreker at oljebransjens fremtid avhenger av varig omstilling. Erfaringer fra britisk sokkel, som har enda større utfordringer enn den norske, viser at av de gjennomførte endringene de siste to år, er bare mellom 10 og 15% av varig karakter. Resten er utsettelser og bortfall av prosjekter, samt lavere rater i kontraktene. Det samme er sannsynligvis tilfelle på norsk sokkel.

Sjømannsorganisasjonene gjentar budskapet om at det haster å få opp aktivitetsnivået nå – plugging og vedlikehold av brønner, feltutvikling, leting osv.

tv 2 web facebook 2610.jpg