Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkskølafondet

Søk Sjømannsfondet av 1918

03.01.2014
Sjøfolk med lang fartstid kan søke om premie. Sjømannsfondet av 1918 - også kalt Kølafondet deles ut hvert år i mai/juni. Søknadsfristen er 1. mars.

Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid. Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste.

Fondet kalles populært blant sjøfolk for ”Kølafondet”. I 2012 ble 395 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2013 var det 168.

 
 
Kvalifikasjonskrav
Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse. Disse opplysningene ligger vedlagt i dokumentet
 
 
Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Vennligst gjør søkerne oppmerksom på at premien utbetales kun én gang, man kan altså ikke søke flere ganger.
 
Vi ber Dem også informere om at søknaden ikke skal sendes til Sjømannsfondsstyret direkte, men innleveres til den lokale sjømannsforening eller rederiforening innen 1. mars. Foreningene bes om å gjennomgå søknadene og sende disse til Sjømannsfondets kontor innen 15. mars. Finnes ingen slik forening på stedet, kan søknaden evt. sendes gjennom NAV.
 
Mange trenger litt veiledning når de skal fylle ut skjemaet. Det er fint om dere i slike tilfelle påser at søker fyller ut alle felt i søknaden og legger ved nødvendig dokumentasjon for fartstiden; kopi av fartsbok eller oversikt fra Pensjonstrygden for Sjømenn.
 
SØKNADSSKJEMA.docxSØKNADSSKJEMA.docx og KVALIFIKASJONSKRAV.pdfKVALIFIKASJONSKRAV.pdf kan også lastes ned fra www.legatsiden.no (skriv Sjømannsfond i søkefeltet).
 
Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter ”gammel” ordning (kr. 2000,- over 4 år), og ikke har fått beløpet 4 ganger, kan ta kontakt med Norges Rederiforbund for å få tilsendt eget skjema, tlf. 22 40 15 00. Det er ikke mange som nå har noe til gode i denne ordningen. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen. 
 
Søknadene behandles bare én gang i året. Det er derfor viktig at søkerne bare søker i perioden januar til mars.
 
Hvis samlet inntekt ikke overstiger ca. kr. 198.000,- pr. år, kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Søknader sendes på eget skjema (se www.legatsiden.no ) innen 1. oktober. Kopi av siste års ligningsattest må vedlegges. Det stilles ikke strenge krav om fartstid, men det må gis utfyllende opplysninger om hvorfor man har behov for bistand.