Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkskolafondet-sjomannsfondet-av-1918

Sjømannsfondet av 1918 (Kølafondet)

26.01.2017
​Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid og som er fylt 62 år innen 1. juli det året de søker.  Premien deles ut hvert år i juni, og søknadsfristen er 1. mars 2017.

​Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918.  Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste.  Fondet kalles populært blant sjøfolk for "Kølafondet". I 2015 ble 163 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2014 var det 126.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse. Disse opplysningene ligger vedlagt i dokumentetkvalifikasjonskrav.

Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Søkerne gjøres oppmerksom på at premien utbetales kun en gang, man kan altså ikke søke flere ganger.

Søknaden kan innleveres til den lokale sjømannsforening eller rederiforening innen 1. mars.  Foreningene bes om å gjennomgå søknadene og sende disse til Sjømannsfondets kontor innen 15. mars.  Finnes ingen slik forening på stedet, kan søknaden evt. sendes gjennom NAV.  Søknaden kan også sendes til Sjømannsfondsstyret direkte, adressen står i søknadsskjemaet.

Søker må  fylle ut alle felt i søknaden og legge ved nødvendig  dokumentasjon for fartstiden. Helst ønsker man oversikt fra Pensjonstrygden for Sjømenn, kopi av fartsbok er også mulig å legge ved. 
                                                                                                                          
Søknadsskjemaet og kvalifikasjonskrav kan lastes ned fra http://www.legatsiden.no/sok-fri.htm

Tidligere  søkere,  som har fått utbetalt  etter "gammel"  ordning  (kr. 2000,-  over 4 år), og ikke har fått beløpet  4 ganger, kan søke på nytt for å få resterende beløp tildelt. Det er ikke mange som nå har noe til gode i denne ordningen.  NB: Har man mottatt  noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen.

Søknadene  behandles  bare en  gang i året, etter søknadsfristens   utløp  1. mars  hvert år. Sjømannsfondet oppbevarer søknader som kommer mellom rundene.

Hjelpefondet
Hvis samlet inntekt  ikke overstiger  kr. 215.000,-  pr. år (sats for 2016),  kan det senere år søkes ombidrag av Norges Rederforbunds Hjelpefond. Det kommer ny sats for 2017. Søknader  sendes på eget skjema innen 1. oktober.  Se legatsiden.no og søk på Hjelpefond. Kopi av siste års skatteoppgjør må vedlegges. Det stilles ikke strenge krav om fartstid, men det må gis utfyllende opplysninger om hvorfor man har behov for bistand.