Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksuttalelse-flerbruksfartoy-ptil-sosial-dumping-sjomannsorganisasjonene

Høringsuttalelse fra sjømannsorganisasjonene om flerbruksfartøy

10.02.2017

​Arbeids- og sosialminsteren, olje- og energiministeren og to statssekretærer inviterte arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden til et høringsmøte tirsdag 7. februar om flerbruksfartøy. Arbeidet var en oppfølging av en rapport fra september i fjor fra Petroleumstilsynet på bakgrunn av påstander om at norsk lov ikke gjelder for disse fartøyene og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.  Lederen for Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat, Terje Hernes Pettersen deltok på møtet på vegne av Sjømannsorganisasjonene og holdt et innlegg for politikerne hvor han påpekte viktigheten av at også sjøfolk på disse fartøyene underlegges norsk lov, og da skipsarbeidsloven.

Han forklarte statsrådene blant annet dette:

Det er et dokumentert ulikt sikkerhetsnivå mellom EU flaggede og ikke EU flaggede flerbruksfartøy. Dette skaper også ulik konkurranse til fordel for bekvemmelighetsflagg.

Det pågår en sosial dumping i stor skala på norsk sokkel gjennom flerbruksfartøy. Disse er som regel ikke registrert i norsk register. På fartøyene:

  • Lønnes mannskap ned mot 35 kroner timen
  • Jobber de 12 timer per dag, 7 dager i uken, 9 måneder i strekk (3200 timer)
  • Uten fast  ansettelse
  • Uten stillingsvern
  • Uten permisjonsrettigheter
  • Uten rettigheter når de er hjemme
  • Er de ansatte underlagt regelverk i en av de store bekvemmelighetsstatene som, Panama, Liberia, Marshall Island, Antigua Barbuda etc.
  • Er de ansatte ikke underlagt norsk tilsyn, men ovennevnte flaggstater

Norske arbeidstakere taper i konkurransen og får ikke mulighet til å ta del i utnyttelsen av det norske fellesskapets ressurser på norsk sokkel.

Folkeretten utgjør ingen begrensning for å regulere arbeidsmarkedet på norsk sokkel.

Norsk sokkel er nå en av de siste som ikke regulerer sitt arbeidsmarked. Regjeringen har med dette aktivt lagt til rette for sosial dumping og arbeidsledighet for norske arbeidstakere. Vi ber om at denne utviklingen reverseres ved å:

  • Fastslå at norsk lov gjelder for virksomhet på all del av norsk sokkel, herunder flerbruksfartøy
  • Kreve norske lønns- og arbeidsvilkår, slik de fleste andre kyststater har gjort.

For de arbeidstakere om bord på flerbruksfartøy som utgjør den maritime besetningen vil det være naturlig å gi skipsarbeidsloven anvendelse.

Etter møtet ble partene bedt om å komme med skriftlig høringsinnspill. Det finner du her.