Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Motormann

Motormann

 
STCW konvensjonen krever nå ferdighetssertifikat for å være motormann. Reglene for dette finner en i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
 
§ 43. Ferdighetssertifikat motormann

 

(1) Sjøfolk som skal være motormann på sjøgående skip med framdriftskraft 750 kW eller mer skal ha ferdighetssertifikat motormann eller kompetansesertifikat maskin.

(2) Ferdighetssertifikat motormann kan utstedes til den som er fylt 18 år, oppfyller kravene til å få ferdighetssertifikat maskinvakt etter § 42 og i tillegg har dokumentert kompetanse i henhold til vedlegg IV tabell A-III/5 og har enten minst 12 måneders fartstid i maskinavdeling på skip eller minst seks måneders fartstid i maskinavdeling på skip som ledd i en godkjent opplæring. Opplæring etter siste alternativ skal dokumenteres i godkjent opplæringsbok.

(3) Den som i tillegg dokumenterer gjennomført opplæring i emner som dekker vedlegg II tabell A-VI/6-1 og 6-2 kan få utstedt ferdighetssertifikat som inkluderer sikringskompetanse.

(4) Sjøfolk som har fartstid av minst 12 måneders varighet som motormann på skip i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2012 anses å ha oppfylt kravene til fartstid og kompetanse. Søknad om utstedelse av ferdighetssertifikat motormann etter dette ledd må sendes Sjøfartsdirektoratet innen 1. januar 2017.

 
Til opplysning:
§ 3. Stillinger som krever kompetansesertifikat (utdrag maskin)
(2) Maskinsjef, 1.maskinist og ansvarshavende vaktoffiser (2.-, 3.- og 4. maskinist) i maskin på skip med framdriftskraft på 750 kW eller mer.
(3) Elektrikeroffiser på skip med framdriftskraft på 750 kW eller mer.
(5) Teknisk sjef, teknisk assistent og maskinromsoperatør.