Saksbehandler tariff

Områdeansvarlig for Kystruten, DSO og Redningsselskapet.
Forhandling og saksbehandling innenfor områdene.
Skole og studentkontakt. 

Bakgrunn:
Maskinoffiserutdannet.
Erfaring fra sjøforsvaret, subsea, supply og rig.
Instruktør på RS sjøredningsskolen i blant annet videregående sikkerhetskurs, BRM/ERM og Simulatoransvarlig.