24.01.2019 
​​​​

 ​Inntil sist årsskifte har det vært svært rause offentlige ordninger ved permitteringer. Arbeidsgiverne har kunne permittere ansatte i opp til 52 uker, og bare betale for en liten brøkdel av dette; kun for de første 10 dagene før en periode på opptil 30 uker og de neste fem dagene før en påfølgende periode på opptil 19 uker. Staten har betalt lønnen utenom de to arbeidsgiverperiodene i form av dagpenger. Som i andre offentlige ytelser er det en begrensning på årslønn, slik at de som tjener mer enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp G ikke får dagpenger beregnet for den delen av lønnen som er høyere enn 6 G.

Nå er systemet vesentlig forenklet. Arbeidsgiver må betale for de første 15 dager, og deretter kommer en periode der staten betaler for maksimalt 26 uker.  

Dette tvinger arbeidsgiverne til å vurdere de enkeltes arbeidsforhold på et tidligere tidspunkt enn før, og det kan føre til flere oppsigelser. De nye reglene vil også i en del tilfeller ha motsatt effekt, ansatte som bedriftene vil beholde vil bedriftene måtte vurdere å ta inn i arbeid igjen tidligere enn før. Det gjenstår å se nettoeffekten av denne regelendringen.

De nye reglene gjelder ikke for permitteringer som har startet før 1.1.2019. 

Begrensningen på 6G gjelder fortsatt, og teknisk er den strammet noe inn.

Lenke til NAV om dette finner du her​


Mer informasjon, ta kontakt med:

 
Knut Walle-Hansen sh.jpg
 
Advokat
Knut Walle-Hansen
mobil: +47 94 83 71 72
e-post: kwh@dnmf.no