​Et 20-talls brannmenn aksjonerte mot eksponering av kreftfremkallende stoffer og syklet Bergen-Oslo for å overlevere sitt krav til Arbeids- og sosialkomiteen, Arve Kambe. I går var de i mål. ​
Arve Kambe, leder Stortingets arbeids- og sosialkomite,  fikk i går overlevert krav om endring av yrkesskadelovgivningen og krav om en nasjonal yrkeshygienisk standard i alle brannstasjoner av Tommy Kristoffersen, leder av DNMFs Brann- og redningsforum.
 
Brannmennene startet søndag og syklet hele veien fra Bergen til Oslo for å få oppmerksomhet rundt denne viktige saken om deres egen helse. Flere forskningsstudier viser at kreftrisikoen blant brannfolk er betydelig.

Foran syklistene.jpg

Unio-leder Anders Folkestad, (fra venstre), Tommy Kristoffersen fra Bergen brannvesen, Arve Kambe fra Helse- og sosialkomiteen og generalsekretær i DNMF, Hilde Gunn Avløyp, under kravoverleveringen foran Stortinget.
 
Kreftfare for brannfolk
På vegne av Brann & Redningsforum DNMF, Bergen Brannvesen Fagforening og Brannmenn mot kreft deltok Tommy Kristoffersen og John Arve Sandvik på et internasjonalt seminar i Melbourne, Australia om brannfolk og kreft for et års tid siden. For øvrig var deltagere fra USA, Canada, Danmark, Norge, Finland, New Zealand og forskjellige delstater i Australia.
 
 
Gjennom etablering av arbeidsgruppa “Brannmenn mot kreft” er målet å engasjere norske brannfolk, uansett fagorganisasjonstilhørighet eller ei. Kristoffersen, som jobber ved Bergen brannvesen, forteller at Brann & Redningsforum DNMF har siden 2011 arbeidet med å sette temaet på dagsorden i Norge.
 - Brannfolk har gjennom utøvelse av yrket sitt forhøyet risiko for å utvikle flere ulike krefttyper. Dette finner vi viktig å gjøre noe med, sier Kristoffersen.
 
 
Lovendring
Australia regnes som et av foregangslandene innen brannyrket når det gjelder å ta ansvar for heleserisikoen til brannfolk. Der tok det ni måneder å få et enstemmig lovforslag ”Fair protection for firefighters”. Basert på visse akseptkriterier gir den omvendt bevisbyrde for nå 15 krefttyper og endring av yrkesskadelovgivningen.
 
Også i Canada har politikerne tatt ansvar og endret lovgivningen. 
Videre har United States Fire Administration (USFA) og National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) initiert et stort forskningsprosjekt i USA. Her skal det forskes på over 30.000 yrkesbrannfolk i Chicago, Philadelphia og San Francisco i perioden 1950 - 2010.
 
 
Siste studie
I februar ble det publisert en studie gjort på over 16 000 nordiske brannmenn. Det er basert på NOCCA studien som ble gjort for en del år tilbake. Studien avdekker forhøyet risiko for brannfolk for alle krefttypene. Blant annet vises det at brannfolk mellom 30 og 49 år har 259 % større risiko enn befolkningen generelt for å utvikle prostatakreft.
  
Brannfolk blir eksponert for en bred skala av kreftfremkallende stoffer. Dette gir utslag i meget varierende krefttyper.  PAH og Benzen finnes i bortimot enhver brann og dieseleksos, noe som også omtales i studien. På nesten alle krefttyper har norske brannfolk forhøyet risiko i forhold til befolkningen generelt. Brannfolk kan ha forhøyet risiko for å utvikle kreft i prostata, malingt melanom (føflekk), hud, mesoteliom (asbest/ lunge) og lunge adenokarsinom (lungekreft).
 
Brannmenn har vært en del av DNMFs medlemsmasse helt siden 1873. Det var da mannskap på Bergens brannbåter som stiftet Norges første maskinistforening.