25.09.2015 
Det norske maskinistforbund 37. landsmøte samlet i Tromsø 23.- 25. september 2015, har vedtatt følgende resolusjon:

 
​​Landsmøtet har konstatert at anbud innen ferge- og hurtigbåtdrift i Norge har resultert i at rederiene reduserer kompetansekrav og antall i bemanningen om bord for å kunne legge inn lavest mulig anbud. Kommersielle hensyn settes opp mot de ansatte, passasjerer og ytre miljø sin sikkerhet. 

Landsmøtet forventer at myndighetene tar denne negative utviklingen på alvor slik at anbudsprosessen ikke blir en «bemanningsprosess» som svekker sikkerheten til sjøs.

​Det norske maskinistforbund vil derfor videre arbeide for:

• Sikre og bedre medlemmenes rettigheter ved anbud på transporttjenester.
• Bekjempe alle forsøk på uthuling av avtaleverket
• Sikre at kompetanse, sikkerhet og kvalitet blir prioritert i anbudssammenheng.
• Sikre kontroll og ettersyn med bemanningsselskaper som skaffer arbeidstakere til norskflagget eller norskeide/kontrollerte fartøyer som opererer nasjonalt for å hindre at disse selskapene utnytter arbeidstakere til sjøs.