08.01.2018 
Brannfolk jobber hele yrkeskarrieren i et krevende fysisk og psykisk miljø, med blant annet brann, kjemikalier, farlig røyk, ekstremvær og ulykker. Å gå av med pensjon som røykdykker som 60 åring er faglig godt begrunnet.​

 
I Aftenposten​ søndag 7. januar hevder pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand at det faglig er vanskelig å forsvare at norske brannmenn skal ha en særaldersgrense.

Nestleder i Det norske maskinistforbund, Lasse Westby, som til daglig er brannkonstabel ved Bergen Brannvesen, påpeker at her tar Dyre Haug positivt feil.

- Det finnes i aller høyeste grad faglige argumenter for at en brannmann bør ha denne særaldersgrensen. Dette er en fysisk krevende jobb, og det stilles krav til krevende lovpålagte fysiske tester. Loven som gjelder i dag viser til at yrket er så fysisk belastende at det ikke kan vare lenger enn til en blir 60 år, sier Westby.

Han understreker at jobben som røykdykker er hard og farlig, og er krevende både fysisk og psykisk.

- Røykdykkere jobber der det brenner, er mye røyk og farlige kjemikalier; de må gå inn i røykfylte tuneller, inn i høyhus og industribygg for å slukke brann. Og de skal ha fysikk til å bære ut folk når det er nødvendig, påpeker han.

Norske brannmenn har en særaldersgrense som gjør at de må gå av med pensjon når de blir 60 år. Bakgrunnen er at det i loven påpekes at yrket er så krevende at det ikke kan vare lenger enn til en blir 60 år.

- Det har blitt mer krevende å jobbe som brannmann. Vi må huske på at en røykdykker skal løpe inn i brennende hus, der alle andre løper ut. Spørsmålet er om dette er noe vi kan pålegge en som nærmer seg 70 år. Vi støtter lovens intensjon, og understreker at det ikke har blitt lettere å være brannmann. Det har blitt vanskeligere, sier Westby.

- Vi har fått dokumentert at røykdykkere er mer utsatt for å få kreft enn andre yrkesgrupper på grunn av arbeidsmiljøet. Vi mener at det er feil å pålegge en røykdykker som har jobbet i 30 år ytterligere 10-15 år i yrket før de kan bli pensjonister. Det vil bare øke fare for å få yrkesrelatert kreft, understreker Westby.

Westby påpeker at norske brannfolk har en langt mer utfordrende hverdag i dag, enn på 50-60-tallet.

- Yrket er annerledes og mer krevende. Vi har bedre utstyr til både brann og redning, men det som brenner er farligere, mer eksplosivt og materialene er mer giftige. I tillegg har vi et større spekter av andre oppgaver relatert til ulykker og ekstremvær.  Og for oss er det ikke et alternativ å gå over i andre stillinger, fordi det finnes få andre jobber for en røykdykker innen brannvesenet, sier Westby.

NB: Aftenposten tar på lederplass til orde for å ta bort særaldersgrensene for flere yrker. De nevner ikke spesifikt brannfolk. Les lederen her
 

Kontaktpersoner

Lasse Westby
Nestleder i forbundsstyret
Mobil 958 94 138

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør
Mobil 414 41 818