08.04.2020 


 ​(Mannskapsbytte  08.04.20)

Mannskap uansett nasjonalitet er underlagt internasjonale verneregler og har krav på rutiner og retningslinjer som i størst mulig grad hindrer dem i å bli smittet i likhet med andre arbeidstakere i samfunnskritisk arbeid.

Skipssikkerhetsloven, Skipsarbeiderloven, ISM/ ISPS og ikke minst Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip er Norsk implementering av internasjonalt regelverk fra IMO/ILO og laget for å ivareta også slike situasjoner og kan ikke uten videre tilsidesettes.

Dnmf mener gode praktiske løsninger hvor alle i samarbeid bidrar innenfor de rammer som er gitt i sin helhet, er fullt mulig og har pt. 15. mars følgende standpunkt;

De til ethvert gjeldende reiseråd eller straks tiltak som gis av myndighetene i det landet du er bosatt i, skal som hovedregel følges av den enkelte og arbeidsgiver, inntil evt. annet er godkjent mellom respektive myndigheter.

Mannskap som har tjenestegjort på skip som har basekontakt utenfor Norge må følge regjeringens ordre om å ha hjemme karantene i 14 dager etter hjemkomst. Ferie fritidsregnskapet løper som normalt.

Mannskap som har vært om bord i mer enn 14 dager, som ikke har vært i kontakt med andre, mønstrer av i Norge, ikke har symptomer og som ikke har hatt landlov i perioden, kan anses smittefrie og trenger ingen ytterligere karantene.

Om mannskapsbytte ikke lar seg gjøre etter oppsatt Schedule fordi avløser har karantene eller avløser sted nektes inn eller utreise, kan det i samarbeid med Dnmf sentralt avtales mellom rederiet og tillitsvalgte i tidsbegrenset protokoll vedrørende overenskomstens bestemmelser for avvik av turnus/ekstra tjeneste.

For mannskap som kommer tilreisende utenfor Norge mener Dnmf at det ikke er forsvarlig å la disse gå rett om bord. Ordninger hvor en kan tilpasses sykdommen med den foreliggende inkubasjonstid slik at vi kan være sikre på at ingen går om bord med smitte, må lages.
Mannskapsskifte - havneoversikt - 08.04.20

Oslo/Drammen og omegn

Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor skipet, som mønstrer av i Norge etter minst 14 dager om bord og som ikke har symptomer, kan anses smittefrie og trenger ikke karantene.

• Agenter/rederi skal i andre tilfeller, i påvente av utreise, sørge for å etablere lokale karantenelokasjoner for mannskap uten bopel i Norge.

• Når transport er bekreftet og tid for utreise er til stede, gjennomfører rederiet etablerte rutiner for å få aktuelt mannskap ut av landet

Mannskap som skal mønstre på i Norge

For at skip skal seile må rederiet etablere gode rutiner for å få nødvendig mannskap inn i Norge og videre om bord i fartøyene.

Det forventes god planlegging og gode risikovurderinger fra rederiets side for å sørge for at mannskapet kommer om bord med minst mulig risiko for smitte.


Fartøy i nasjonal fart

Mannskap som har symptomer eller mistanke om smitte må følge vanlige karantene- eller isoleringsrutiner som er fastsatt av norske myndigheter.

Mannskapsbytter er tillatt under følgende forutsetninger;

Det er karantenehotell på Ullensaker som Øst Politidistrikt har organisert.

Alle agenter må kontakte Oslo lufthavn – Øst Politidistrikt dersom det skulle oppstå behov for en overnatting mellom skip og flytid.

Yara tillater ikke mannskapsbytte eller landlov. (kun tillatt å levere søppel i containere ved skip, samt å sjekke skipets dypgående)

 

Nord-Norge

Ut over nasjonale tiltak har Politiet innført landlovsnekt for 3. landsborgere i hele distriktet.

Dette gjelder også for passasjerer på cruise skip og hurtigruten.

Så godt som alle kommunene har innført "Søringkarantene" som er at alle som kommer sør for Dovrefjell blir satt i 14 dagers karantene automatisk ved ankomst.

Tromsø Havn

Ingen mannskapsbytter på noen skip så langt ifølge Tromsø Havn

Tromsø Havn er stengt for alle som ikke er direkte involvert i frakt av gods til eller fra havn.

«Både Tromsø Kommune/kommuneoverlegen(e) og Politiet ønsker å finne løsninger for at eksempelvis mannskapsbytter kan gjennomføres basert på individuelle vurderinger av kommuneoverlege-teamet "

 

 

Særregler:

Saga fjordbase Florø

Montrose

Aberdeen, Ingen helt klare retningslinjer fra havnemyndighet. Aberdeen havn sin hjemmeside inneholder linker til Covid-19 info, men linkene fungerer ikke.

Stavanger

Tananger

Peters Head

Mongstad

Båtsfjord

Trinidad

Yanbu

Bergen

 


DNMF vil fortløpende legge ut alle fakta når de er kvalitetssikret på sine sosiale media! 

Se også  Presisering av- og påmønstring skip i Norge og engelsk sirkulære

NRs liste over Q&A i tilknytning til koronatiltak: 15032020 corona-spørsmål_svar NR.pdf


 
Mer informasjon, ta kontakt med:

 
Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
 
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818


 
Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563​