05.04.2018 
Den fjerde konferansen om Dnmf's fremtid er nå ferdig, og nå går forbundsstyret i gang med å evaluere innspillene fra medlemmene.​​

 ​
Det norske maskinistforbund skal på landsmøtet i 2019, som skal være i Trondheim, bestemme seg for et veivalg. Skal forbundet fortsette som i dag, eller skal en slå seg sammen andre forbund.

For å høre hva medlemmene tenker, ble det i høst invitert til fire konferanser, hvor en inviterte medlemmene til å komme for å gi uttrykk for, og delta i diskusjonene om forbundets fremtid.

Konferansen i Bergen diskuterte de samme temaene som på de tre andre konferansene, og medlemmene kom med en del innspill. Forbundsstyret skal nå samle trådene etter konferansene, og ta den første oppsummeringen når styret møtes i slutten av mai.

DSC_0235.JPG

DSC_0227.JPG

DSC_0221.JPG