13.12.2013

Under sitt åpningsforedrag benyttet Unio-leder Anders Folkestad anledningen til å sende en klar melding til egne medlemsforbund. - Vi må utfordre oss selv.
 
Den røde tråden i programmet til Unio-konferansen er «framtid». Det var derfor naturlig for Unio-leder Anders Folkestad å rette søkelyset nettopp på hvordan Unio kan tenke nytt og legge nye strategier for de kommende årene.
 
- Regjeringa slår stadig fast at det skal avbyråkratiseres og forenkles. Start med å vrake en styringsfilosofi og praksis som rett og slett bærer preg av mistillit til de ansattes fagkunnskap og dømmekraft. Få det vekk! Det vil føre til en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Kall det modernisering om det gjør det enklere, sa han, og høstet stor applaus.

DNMF tatt godt imot
Tilstede fra DNMF er styremedlem og regionsleder Lasse Westby og leder av forhandlingsutvalet NHO-Sjøfart (innenriks) Sveinung Fagervik. Fra administrasjonen rådgiver og advokatfullmektig Marianne Haaland, forhandlingsrådgiver Svein Roger Mandal, advokat og forhandlingssjef Hege-Merethe Bengtsson og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.  
 
 De forteller at Maskinistforbundet har blitt tatt i mot i Unio med respekt og interesse.
 
- Unio har fulgt opp forbundet ved å gi politisk støtte både til DNMFs kamp mot sosial dumping og behovet for å få fart på nærskipsfartstrategien, sier en fornøyd generalssekretær. 
Avløyp forteller at Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, formidlet viktige prinsipper om datavern, noe vi trenger både som yrkesutøvere og som individ i den noen gangervanskelige grensesettingen i forhold til behovet for informasjon og deling. Videre snakket Wessel-Ås om praksis som har utviklet seg i forhold til blant annet granskning under arbeidsgiverparaplyen og som uten regulering synes å være tilfeldig og urovekkende.
 
 
Statsministeren kommer
I dag skal Erna Solberg som statsminister møte fagbevegelsen for første gang. Til henne hadde Folkestad følgende budskap:

- Fleksibilitet er regjeringens overskrift. Men er i realiteten handler det om å svekke vernet og å flytte makt til arbeidsgiverne. Dette vil vi ikkje akseptere.
 
Unio
​Tilstede fra DNMF er
rådgiver og advokatfullmektig Marianne Haaland (fra venstre), leder av forhandlingsutvalet NHO-Sjøfart (innenriks), Sveinung Fagervik, forhandlingsrådgiver Svein Roger Mandal, styremedlem og regionsleder Lasse Westby, advokat og forhandlingssjef Hege-Merethe Bengtsson og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp. Lengst til høyre Unio-leder Anders Folkestad.