18.09.2017 
​DNMF fikk fullt medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for at Norled har brutt diskrimineringslovgivningen. LDO konkluderer i uttalelsen med at det er forskjellsbehandling på grunn av alder å ikke dekke kurskostnader for ansatte født før 1967 og at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling ikke er oppfylt. ​​

 
Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 05-2015 gir maskinoffiserer født før 1.1.1967,og som seiler på fartøy i fartsområde 4 eller lavere og som ikke har høyspentanlegg, anledning til å søke om oppgradering til STCW-78-sertifikat uten godkjent oppgraderingskurs i høyspent. De vil da få utstedt et STCW-sertifikat med en påtegnet begrensning som viser at sertifikatet ikke kan brukes på fartøy med høyspentanlegg eller i større fartsområder enn fartsområde 4.​​

DMNF har hele tiden ment at dette unntaket er ment som et unntak som maskinisten selv kan velge om han eller hun vil benytte seg av, og ikke som en hjemmel for arbeidsgiver til å slippe å betale for oppgradering av sine ansatte. Den 19. mai 2016 sendte DNMF klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) på vegne av et medlem. I klagen anføres det at rederiets praktisering av rundskrivet innebærer ulovlig aldersdiskriminering.

DNMF fikk fullt medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for at Norled har brutt diskrimineringslovgivningen. LDO konkluderer i uttalelsen med at det er forskjellsbehandling på grunn av alder å ikke dekke kurskostnader for ansatte født før 1967 og at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling ikke er oppfylt. Ombudet mener at forskjellsbehandlingen er inngripende overfor den som rammes og viser bl.a. til at en arbeidstaker som rammes av forskjellsbehandlingen kan ha opptil over 20 år igjen i arbeidslivet. Dette er ikke er ubetydelig konsekvens av forskjellsbehandlingen, påpeker ombudet i uttalelsen.

Norled påklaget avgjørelsen den 20.3.17. Den 10.5.17 oversendte LDO saken til Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter å ha konkludert med at de opprettholder sin tidligere uttalelse.

Det er usikkert når saken vil bli behandlet i Likestillings- og diskrimineringsnemnda, da de har over 1 års saksbehandlingstid der. Dette mener vi blir for lenge å vente og det vurderes nå å ta ut stevning i saken.

En eventuell stevning vil bli tatt ut på vegne av de DNMF-medlemmene som er direkte rammet av Norleds forskjellsbehandling. Det er det enkelte medlemmet som selv må ta standpunkt til om de ønsker å stå som saksøker i saken.

Det kan være krevende å stå i en rettssak mot egen arbeidsgiver. Det er derfor viktig at alle som vurderer å bli med i søksmålet mot Norled tenker grundig gjennom den belastning og risiko som er forbundet med dette.

Det vil for øvrig bli avholdt informasjonsmøte vedr. saken. Tid og sted vil bli annonsert på forbundets nettside innen kort tid.

Dersom det skal tas ut stevning, bør vi ha oversikt over ansatte i Norled som ønsker å stå som saksøkere innen 15. okt. 2017.