13.05.2019  ​Ved Haraldrudanlegget i Oslo har ansatte i en årrekke ikke fått det de har krav på i lønn og pensjon. Feilberegningene har pågått i over 20 år. I et forsøk på å legge saken bak seg har arbeidsgiveren foreslått at de etterbetaler for tre år. Dette har flere fagforbund godtatt, men Dnmf er ikke enig i dette, og har avvist utspillet fra arbeidsgiveren.

Dnmf jobber nå med å få oversikt over hvor store beløp det er snakk om for den enkelte av våre medlemmer ved anlegget. Dnmf vurderer hva som skal være neste skritt, men det er uaktuelt å godta kun tre års etterbetaling. Det er snakk om betydelig beløp for enkelte som har jobbet i over 20 år ved anlegget, og vi godtar ikke uten videre at de kun skal få etterbetaling for de siste tre årene.


Spørsmål vedrørende saken kan sendes til Svein Roger Mandal på srm@dnmf.no