20.05.2014 ​

- Alderspensjonistene kan vente en realinntektsvekst på om lag ett prosentpoeng i år, sier sjeføkonom Erik Orskaug som har ledet Unios delegasjon i trygdedrøftingene. 
Et etterslep på 0,4 prosentpoeng fra 2013 utlikner halvparten av den forskriftsfastsatte underreguleringen av pensjonene. Fra 1. mai øker grunnbeløpet med 3,76 pst, alderspensjonene med 2,98 pst og minstepensjonen med 3,25 pst.
 
I årets trygdedrøftinger fremmet Unio felles krav med FFO, YS, Akademikerne og SAFO. Disse organisasjonene samlet seg også om en felles protokolltilførsel:
 
«Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Unio, Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) og Akademikerne får stadig reaksjoner fra pensjonistmedlemmer som opplever underreguleringen av løpende pensjoner som urettferdig. Vi regner med at regjeringen registrerer tilsvarende reaksjoner, og vi legger til grunn at dette er et av de forhold som tas opp i forbindelse med evalueringen av pensjonsreformen fram mot 2017”.
 
I Unios delegasjon deltok også LOP-leder Kjell Helland og leder i pensjoniststyret Utdanningsforbundet Torgeir Petteresen.
 
Norsk Pensjonistforbund og LO fremmet egne krav i drøftingene slik de også gjorde i fjor. NPF krevde i en protokolltilførsel fjerning av underreguleringen. LO støttet ikke denne.