29.07.2020 

​​

 

Fag- og tillitsvalgtkurs 7. –  8. september 2020

 

Det norske maskinistforbund (Dnmf) vil gjennomføre «Fag- og tillitsvalgtkurs» 7. –  8. september 2020.

På grunn av koronapandemien, vil Dnmf gjennomføre kurset elektronisk via Teams.

 

Teams er enkelt å bruke og deltakere vil bli innkalt til et kort Teams møte 4. september, slik at alle er klar for kurset mandagen og tirsdagen etter.

 

Har du lyst til å lære mer om Dnmf og eventuelt også er ny tillitsvalgt, eller har lyst til å bli tillitsvalgt, eller bli med på lokale forhandlinger er dette kurset for deg.

Det vil være en presentasjon av Dnmf, samt organisering, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i Dnmf. Faglig fokusområder vil også være tema som f.eks. regelverk, sertifikater, bemanning etc.

Rollen som tillitsvalgt i forhold til hovedavtalene og hovedtariffavtale, samt tillitsvalgtes plikter og rettigheter, vil være viktige temaer på kurset. Forbundets advokat vil også ha advokatens time.

 

Kurset vil som sagt bli gjennomført elektronisk via Teams.

Det er tenkt at kurset starter mandag 7. september kl. 09.00 og avsluttes første dag senest kl. 16.00.

Kurset starter opp igjen tirsdag 8. september kl. 09.00 og det tas sikte på å avslutte kurset senest kl. 15.00 andre dag.

Kurset vil bli gjennomført med korte seanser på ca. 30 minutter.

Det vil bli åpne pauser, hvor Teams er åpen, men også litt lengre pauser, hvor vi stenger ned Teams i løpet av dagene og avtaler nytt tidspunkt for oppstart igjen.

 

Det vil bli lagt opp til spørsmål og svar gjennom kurset på samme måte som om det var fysisk kurs.

 

Program ligger vedlagt.

 

Påmeldingsfrist: 28. august 2020.

Påmelding sendes til: line@dnmf.no

 

Velkommen!