05.07.2016 
Generalsekretæren sender en sommerhilsen til våre medlemmer.

 
Kjære medlemmer og tillitsvalgte

Det går mot sommer og velfortjent ferie for alle.

Mens det offshore er krevende tider og mange er permitterte eller oppsagt, mangler det fremdeles maskinister i andre deler av næringen. Også offentlig sektor og energisektoren på land etterspør maskinister, og DNMF har tariffavtaler og partsrettigheter både på land og sjø.

DNMF fortsetter kampen med å sikre medlemmenes arbeidsplasser, faglige rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår med uforminsket styrke. I disse tider da grunnleggende arbeidstakerrettigheter utfordres og arbeidsplasser står i fare, er det viktig å være fagorganisert og stå sammen!

En stor takk til alle tillitsvalgte som hver dag gjør en kjempeinnsats for medlemmene ute i virksomhetene og de lokale klubbene.

Sterke sammen!


DNMFs sekretariat holder oppe hele sommeren, og du når oss fra kl. 09.00 til kl. 15.00 på telefon: 24 14 83 70 og på e-post: post@dnmf.no.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Hege-Merethe Bengtsson
Generalsekretær