07.04.2016 - Det er viktig at vi i nedgangstider tar vare på kompetansen som skal utvikle og bygge den nye næringen og de nye arbeidsplassene.  Minst like viktig er det å sikre at arbeidstakere bosatt i Norge kan konkurrere om disse arbeidsplassene, sier generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson som deltok på vegne av Det norske maskinistforbund på Norges rederiforbunds årskonferanse «The New Blue» som ble arrangert i Oslo 7. mars.

 Til tross for at konjunkturpilene for mange norske rederier med all sannsynlighet vil peke nedover i minst to år til, var det mye optimisme å spore på konferansen som hadde fokus på mulighetene som ligger i ny teknologi, utnyttelse av havrommet og havbunnen og nye energiformer.

70 prosent av jordens overflate er hav, og Norge har verdens nest lengste kyst.  Vårt sjøterritorium er syv ganger så stort som landterritoriet, og det meste er uutnyttet.

- I Norge bør vi bruke vår geografi, kunnskap og historie til å utvikle mulighetene som ligger her og skape arbeidsplasser.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen, har stor tro på framtiden for norsk skipsfart på lang sikt.

- Vi står ved inngangen til det vi er overbevist om vil være Havets Århundre – «The New Blue». Skipsfarten vil være et viktig bidrag for å sikre mer handel med lave utslipp og ny bærekraftig vekst basert på ressursene i havet.

Skipsfart er det grønneste transportvalget. Det gir mindre karbonutslipp enn både trailere, fly og tog.

Årskonferansen 2016 hadde et sterkt internasjonalt preg med deltakere fra over 30 nasjoner. Fra norsk side deltok blant annet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, finansminister Siv Jensen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen og AP-leder Jonas Gahr Støre.