08.10.2015
Helge Andersen har lang fartstid både i maritim næring og i Det norske maskinistforbund. De siste årene har han ledet kontrollkomiteen. Han er mangeårig formann i Agder Maskinistforening, tidligere Kristiansand Maskinistforening, og har også sittet i forbundsstyret.

- Jeg var styremedlem i årene 1995 til 2003, og deretter nestleder i påfølgende periode, sier Andersen, som har en allsidig maritim bakgrunn. Han har vært maskinist på de fleste typer skip i utenriks skipsfart og sammenhengende maskinsjef de siste 25 årene, hvor de siste syv var på bøyelaster/ethylentanker i Nordsjøfart.


I 2006 ble han landansatt og jobber i dag som assessor for OSM med kontor i Klaipeda, Litauen.
Sommertidstanker
Andersen forteller at tanken om å bli forbundsleder dukket opp da han fikk personlige henvendelser fra medlemmer og hvor det ble uttrykt ønske om ønske om forandring i den politiske ledelsen av DNMF.

- I løpet av sommeren har tanken om dette modnet. Jeg bestemte meg for å ta utfordringen ved å stille til valg, og under Landsmøtet var jeg innstilt på å overta vervet, sier Andersen.

Som leder i Kontrollkomiteen i DNMF forrige Landsmøteperiode, 2011-2015, mener han det arbeidet som har vært gjort der, også har blitt sett og hørt.

- Kontrollkomiteens årlige påtegninger om en åpen økonomi er blitt tatt seriøst, sier Andersen.

Han viser til den kommende påtegningen for 2015 fra den nyvalgte Kontrollkomiteen. Denne forelegges styret i DNMF neste år. 

Gjennomsiktig
Hva er de største utfordringene til DNMF?

- Først og fremst er det å gjenopprette tilliten fra samtlige regioner, og gjøre vårt ytterste for å budsjettere med et positivt økonomisk driftsresultat fra og med 2017, sier han.

Samtidig er det også svært viktig, både å beholde dagens medlemstall, samt og aktivt arbeide for å øke dette innenfor DNMFs naturlige målgrupper. Han vil først og fremst være en samlende figur for forbundet, og etter beste evne, en garantist for at DNMF skal være medlemsstyrt.

- Med det følger at DNMF skal være et transparent forbund, i alle fall i saker der det er mulig, sier han.

Videre er det viktig å videreføre det eksisterende gode internasjonale samarbeidet.

Det første styremøtet er planlagt gjennomført i januar 2016, og Andersen ønsker da en bred gjennomgang der ønsker og prioriteringer gås gjennom for kommende landsmøteperiode.

Full fart
Andersen er fra Songdalen vest for Kristiansand og er sågar en ekte sørlending. Han har alltid vært glad i jakt og fiske, og har de senere årene blitt fascinert av villsvinjakt.

- Det er blitt min favoritt, sier han.

Han har tidligere vært en aktiv idrettsmann og har vært en frontfigur i sjømannsidretten, med blant annet et par nordiske svømmemesterskap for sjøfolk. Han har flere ganger lagt seg på hjul sammen med sjømannsgruppa i Styrkeprøven, sykkelløpet Trondheim – Oslo, en strekning på 54 mil., og er blant annet vinner av en idrettsuke i Rotterdam.

Andersen forteller at da helsa begynte å krangle for noen år siden har det høye tempoet blitt justert ned, men under jakttiden bør nok villsvinet passe seg.
 

helge andersen_DSC9625 Vigdis Askjem web.jpg

BENKEFORSLAG: Helge Andersen ble etter benkeforslag valgt til ny forbundsleder i DNMF under landsmøtet i Tromsø 23.-25 september.

 

helge andersen_DSC9601 Vigdis Askjem web.jpg

 

Fakta om Helge Andersen

  • Alder: 64
  • Bakgrunn: Utdannet maskinsjef fra Kristiansand Maskinistskole
  • Sivilstand: Gift, tre barn hvorav yngste er 16 år
  • Bosted: Songdalen i Vest-Agder og Ventspils i Latvia
  • Stilling: Lead Auditor / Assessor i OSM

Helge Andersens Dnmf-karriere

  • 1990-1994:    Medlem av Forhandlingsutvalget for utenriks
  • 1999 – 2005: Hovedtillitsvalgt for DNMF i Rasmussen Maritime Services / OSM
  • 1995-2007:    Medlem av Forbundsstyret
  • 1996 - :        Formann i Agder Maskinistforening
  • 2003-2015:    Medlem av Kontrollkomiteen

Tekst og foto: Vigdis Askjem, Maritim Logg 8/2015