18.10.2016
Direktør for samfunns- og myndighetskontakt, Stian Grøthe, holdt i ettermiddag innlegg om statsbudsjettet under stortingets næringskomites høring. Han startet med å påpeke at konkurransesituasjonen for norske sjøfolk er uholdbar og krevde norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel.

Som strakstiltak for å bedre arbeidsmarkedet for sjøfolk listet Grøthe blant annet opp følgende:

• Taket som ble innført i offshore i 2008 må umiddelbart fjernes.
• Det må innføres en fullverdig tilskuddsordningen for NIS-skip som ikke konkurrerer med NOR-flåten.
• Dispensasjonsadgangen fra kravet om norsk kaptein på NIS-skip må minimaliseres.
• Det må iverksettes arbeidsmarkedstiltak for arbeidsledige sjøfolk, for eksempel en tilskuddsordning for å dekke utgifter til fornyelse av sertifikater.

– Det er håpløst når arbeidssøkende sjøfolk må betale sertifikater for titusener av kroner av egen lomme når de er arbeidsledige. For veldig mange er dette veldig vanskelig, om ikke helt umulig. Sertifikatene er tross alt nødvendige for i det hele tatt å kunne søke på ledige jobber, sa Stian Grøthe.Stortingshøringe 181016 ute face.jpg