01.09.2016 
​Sjømannsorganisasjonene støtter lovfesting av tilskuddsordningen i en felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet.

Lovfesting av tilskuddsordning.jpg