02.05.2018 
​Dnmf har i møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag kommet med flere kommentarer til mandatet for utredningen av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.​

 
I dag var administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Dnmf, sammen med de andre sjømannsorganisasjonene og andre interesseparter i møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det var statsråden som inviterte til møtet, der han la frem et revidert utkast til mandat for utredningen av norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel.
 
Partene fikk anledning til å komme med innspill til utkastet slikdet foreligger i dag. Næringsministeren har tatt med noen av de innspillene som sjømannsorganisasjonene kom med etter møtet i januar. Nå venter vi på at statsråden gjør en siste vurdering av mandatet etter dagens innspill og setter i gang utredningen.