25.09.2015 
​Landsmøtet har godkjent regionenes forslag til ny valgkomité. Kontrollkomiteen består av en fra hver region og fire personlige varaer.

 
​Region Midt
Otto Jan Hoddevik
Vara: Eirik Giske

Region Nord
Steinar Lekanger
Vara: Karl Jul Olsen

Region Sør Øst
Helge Andersen
Vara: Frank Pedersen

Region Vest
Harald Vaka
Vara: Trond Kommedal

 

Ny kontrollkomite web foto Vibeke Ekeland Grønn.jpg