15.05.2014 

Til alle medlemmer i NHO Sjøfarts tariffområde.

Vi er kommet til enighet i meklingen. Du er ikke i streik og skal møte til arbeid på vanlig måte.