05.06.2015

Som en følge av bruddet i mellomoppgjøret mellom De samarbeidende organisasjoner (DSO) og  Norges Rederiforbund (NR), ble det forrige uke sendt varsel om plassoppsigelse for medlemmer som arbeider i opplistede bedrifter. Meklingsdato er satt til 24. juni.

 
Vi har enda ikke tatt stilling til hvor mange rigger (flyttbare innretninger) som vil bli berørt i første uttak. Dette vil bli bestemt og meddelt Norges Rederiforbund og Riksmekleren senest 4 dager før meklingsfristens utløp.  Man må regne med at bedriftene sender ut betinget permitteringsvarsel. Det er helt vanlig når det er fare for streik. I henhold til hovedavtalen kan ikke plattformsjefene tas ut i streik.  DSO vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

 

Følgende bedrifter er omfattet av plassoppsigelsen DSO har sendt til Norges Rederiforbund:

COSL Drilling Europe AS
Dolphin Drilling AS
Island Offshore Management AS
Knutsen OAS Offshore AS
North Atlantic Crew AS
Ocean Rig AS
Odfjell Drilling AS
OSM Offshore AS
Saipem SpA Norwegian Branch
Songa Services AS
Teekay Offshore Crewing AS
Teekay Petrojarl Offshore Crew AS
Transocean Offshore (North Sea) Ltd