Møt opp på Nesoddferja!
 17.04.2013 
Forutsigbarhet og stabilitet for nettolønnsordningen er viktig for norske sjøfolk og for DNMF-medlemmer. I dag starter kampanjen «Maritim Framtid» på Nesoddferja kl. 12.
 ​
- Politikerne må lovfeste nettolønnsordningen slik at næringen har forutsigbarhet, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.
Hun håper på stor oppslutning fra medlemmer og andre når kampanjen starter på Nesoddferja i dag kl. 12.
Målet med kampanjen som arrangeres av Maritimt Forum er å sikre at Norge fortsatt skal ha en sterk maritim klynge og være en maritim stormakt. Da må man beholde norske sjøfolks kompetanse og ha like vilkår som resten av Europa.
- Skal vi fortsette der må det tas politiske grep, sier Avløyp.
 
Rammvilkår
Norge har maritim kompetanse og - teknologi som opererer i det øverste sjiktet internasjonalt i dagens moderne skipsfart og offshorevirksomhet.
Avløyp mener stabile rammevilkår vil føre til at rederinæringen gjennomfører nødvendige rekrutteringsprogrammer for maskinoffiserstillinger i norske rederier.
Samtidig må bransjen være konkurransedyktig.
- Det kan løses ved at taket på nettolønnsordningen fjernes. Slik det er gjort i Sverige og Danmark, sier Avløyp.
Velkommen til kampanjestart på Nesoddferja, Oslo, i dag kl. 12 - 13.