27.11.2018 
Etter å ha gått igjennom saken på nytt, har NAV gjort om på vedtak om sykepenger til et av medlemmene i Dnmf.


 ​Etter å ha gått igjennom saken på nytt, har NAV gjort om på vedtak om sykepenger til et av medlemmene i Dnmf.

NAV avslo dekning av sykepenger, og medlemmet ble gående uten inntekt i en svært vanskelig sykdomsperiode. I følge Dnmfs advokat hadde NAV lagt uriktig faktum til grunn ved avgjørelsen og avslaget ble påklaget.

NAV vurderte saken på nytt og omgjorde vedtaket, noe som resulterte i full utbetaling til medlemmet. 

 
Mer informasjon, kontakt:

 
Advokat
Ingvild Andrea Tellmann