08.04.2020  De sentrale partene inngikk 18. mars 2020 en avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10, i forbindelse med koronaepidemien. Punkt 5 i denne avtalen sier blant annet at «Det vil gjøres beregninger som sikrer at ingen arbeidstakere taper økonomisk på økt fleksibilitet i denne ekstraordinære situasjonen».

I dag, 8. april 2020, tilbyr arbeidsgiverorganisasjonen KS de fagforeningene som er part i særavtalen for brann (SFS 2404) en avtale som er vesentlig dårligere enn den sentralt inngåtte avtalen. Dette går blant annet på involvering av tillitsvalgte og fjerning av punkt 5 i den overnevnte avtalen fra 18. mars 2020, som sikrer at ingen arbeidstakere skal tape økonomisk på å være fleksibel i denne spesielle situasjonen.

Det norske maskinistforbund vil ikke skrive under på en avtale som gir medlemmene innenfor Brann dårligere vilkår enn andre ansatte i kommune-Norge.


 

Lasse Westby
Leder, Næringsområde KS/Brann
Det norske makinistforbund