12.12.2016 

 Forhandlingene gjennomføres samtidig og parallelt med de andre sjømannsorganisasjonene.
Det forhandles på et bakteppe av krevende tider i internasjonal shipping.
Det er et paradoks at flere og flere skip flagger NIS, mens antall norske sjøfolk fra 2014 og til i dag er hurtig synkende. Mens regjeringen applauderer inn- og ut...flagging til NIS, og norske redere har mer enn 1000 skip under fremmed flagg, følger arbeidsplassene ikke med og antall norske sjøfolk synker kraftig. Rederibeskatning og virkemidler for å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktig fungerer ikke, og arbeidsplassene forsvinner.
Da Nordisk NIS er et register i vekst, vil denne avtalen og utbygging av rettigheter i avtalen ha stort fokus også fremover, da mange alminnelige arbeidstaker rettigheter ikke følger NIS-loven og må forhandles inn i NIS-avtalen.

DSC_0743 web.jpg

DNMF er representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, seniorrådgiver Håkon Eidset og hovedtillitsvalgt Jimmy Norheim.

DSC_0766 web.jpg