03.03.2016 
​Tariffkonferansen for medlemmer og tillitsvalgte på innenriksoverenskomstene ble i dag avsluttet med valg av nytt forhandlingsutvalg.

 
​Følgende fikk mandat fra konferansedeltakerne til å gjennomføre forhandlingene med NHO Sjøfart:

Sveinung Fagervik (Norled), leder
Karl Jul Olsen (LKAB), nestleder
Anders Daniel Ödman (Redningsselskap), utvalgsmedlem
Anders Gjestad (Fjord1), utvalgsmedlem
Lasse Ottesen (Hurtigruten), utvalgsmedlem

Frode Varholm (Fjord1), vara
Roger Johan Andersen (Norled), vara
Jan Marcussen (Norled), vara

0 Forhandlingsutvalg innenriks komp.jpg

​FORHANDLINGSUTVALGET FRA VENSTRE: Anders Daniel Ödman, Karl Jul Olsen, Sveinung Fagervik, Frode Varholm, Roger J. Andersen, Anders Gjestad, Lasse Ottesen, Jan Marcussen og forhandlingsleder for innenriksoppgjøret, generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson.