09.11.2016 
​Sjømannsorganisasjonene forklarte i dag Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass at oljeselskapene i sin iver etter å kutte kostnader, bidrar til at norske sjøfolk settes på land, og erstattes av billig utenlandsk arbeidskraft.

 - Vi har orientert Schjøtt-Pedersen om hvordan oljeselskapenes økte press på sine underleverandører bidrar til sosial dumping. Vi har forståelse for at det må kuttes i kostnader, men løsninger som presser rederiene til utflagging og dumping av lønninger for sjøfolk kan vi ikke akseptere, sier Hege-Merethe Bengtsson, som er adm. dir. i Det norske maskinistforbund. De tre norske sjømannsorganisasjonene krever norske lønns- og arbeidsvilkår på fartøy i norske farvann for å hindre at fartøy flagges ut, og erstatter norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidsplass.

- Det skal produseres olje og gass på norsk sokkel i mange år fremover. Da er det viktig at sjøfolkene som inngår i aktiviteten får samme beskyttelse av lovverket som de ansatte på riggene, sier Jahn Cato Bakken, som er forbundssekretær i Norsk Sjømannsforbund.

Norge kontrollerer et havområde som er seks ganger arealet på landjorda. Bærekraftig utnyttelse av havressursene er pekt ut som et av Norges viktigste strategiske satsingsområder for fremtiden. Sjømannsorganisasjonene forventer at  satsingen på havet må baseres på norske lønns- og arbeidsvilkår, på samme måte som på landjorda.

- Da Norge fant olje på 1960-tallet gjorde vi som nasjon noen viktige strategiske valg. Blant annet var det en forutsetning at vi skulle skape arbeidsplasser i Norge, og at verdiene skulle komme alle til gode. Nå står vi foran et nytt kapittel, og vi forventer at dette behandles med samme type klokskap, sier Hans Sande, som er adm. dir. i Norsk Sjøoffisersforbund.


Fra venstre Jahn Cato Bakken (forbundssekretær i NSF), Hege-Merethe Bengtsson (adm. dir. i Dnmf) og Hans Sande (adm. dir. i NSOF).