08.12.2015 

 
​Ragnhild Lied (56) har vært sentral tillitsvalgt i Utdanningsforbundet fra 2002 og leder siden 2012. Hun overtar som leder for de vel 330.000 medlemmene i Unios tolv medlemsforbund fra årsskiftet.
- Dette er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på. Sammen med resten av fagbevegelsen spiller Unio en veldig viktig rolle i det norske samfunnet, sier Ragnhild Lied.
Hun understreker at Unio fortsatt skal prege den politiske dagsordenen og ta del i samfunnsdebatten.
- Vi lever i en tid hvor det er særlig viktig å verne om og videreutvikle trepartssamarbeidet. Jeg vil stå på for Unios medlemmer, både i kampen for lønns- og arbeidsvilkår og jobbe for et godt arbeidsmiljø, sier hun, og understreker:
- Unio skal være en sterk hovedorganisasjon og et tydelig talerør for kunnskap og kompetanse.

Med seg i ledelsen får Ragnhild Lied med seg Solveig Kopperstad Bratseth (57) som 1. nestleder og Kjetil Rekdal (43) som 2. nestleder. De kommer fra henholdsvis Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund.

Den nye ledelsen overtar fra 1. januar 2016.

 

Ragnhild Lied2 web.jpg

Ragnhild Lied overtar som Unio-leder etter Anders Folkestad.