08.02.2018 ​Vedrørende krav til opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som skal ivareta bestemte plikter på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C med overgangsordningen gjeldende fra 01.01.2013 og frem til 31.12.2017. 

 Krav til opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som skal ivareta bestemte plikter på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C med overgangsordningen gjeldende fra 01.01.2013 og frem til 31.12.2017. For konvertering fra Interimguidelines krav til ABC kurs og de som ikke har kurs etter gammel ordning må ha kurs etter STCW A – V/ 3.1 Basic og A – V/3.2.  Innen 01.07.2018 må alle om bord på skip med LNG eller andre drivstoff med flammepunkt under 60 °C, må dokumentert ferdighetssertifikat. REF. Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 69.

Kompetanse kravene for å kunne tjenestegjøre på denne type skip finner vi i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 57 og § 58. Det gjøres også oppmerksom på at både rederiet iht. Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 5. og den enkelte har ansvar for å inneha rette kompetanse på det skip en tjenestegjør på ref. skipssikkerhetsloven §§ 16, 20.

De spesifikke kompetansekravene satt av IMO finner en i Tabell A-V/3-1- Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i grunnleggende opplæring for skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C og Tabell A-V/3-2 - Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i videregående opplæring for skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C

IMO åpnet som kjent ved revisjonen i 2010 også for e- læring og Gassteknikk kan nå tilby slike kurs for mannskap som skal tjenestegjøre om bord på skip med LNG som drivstoff for fremdrift av skip.

Relevante opplysninger finner du på www.lngready.com , hvor kurset gjøres tilgjengelig med kursdatoer for høsten i løpet av siste del av september gjennom www.trainingportal.no 

På den praktiske biten tilbys det i tillegg en fleksibel løsning som gjør det mulig å gjennomføre disse på ulike steder i Norge, eks. i nærheten av rederiet for å redusere kostnadene ytterligere.


 

Mer informasjon, kontakt:

Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563

​​