01.12.2017 
​​EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner begrensningene Norge har innført for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det innebærer at EØS-avtalen ikke er til hinder for fartsområdebegrensninger.​

 
EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner begrensningene Norge har innført for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det innebærer at EØS-avtalen ikke er til hinder for fartsområdebegrensninger.

Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson (bildet), sier at ESA med dommen støtter forbundets fortolkning av fartsområdebegrensing for NIS.

- ESA konkluderer også med at norske arbeidsplasser og norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på kontinentalsokkelen er et legitimt hensyn for å innføre nasjonale særregler, sier hun.

- Med dette bortfaller en av regjeringens viktigste begrunnelser for endringer i NIS-begrensningene, understreker Bengtsson.
Les mer om dommen på hjemmesiden til ESA​