12.10.2017 
- Det er gode signaler i finanstalen, og burde bety en markert satsing på kunnskap og forskning som skal bidra til å skape nye arbeidsplasser. Det er vanskelig å se denne satsingen. I stedet gir regjeringen med den ene hånda og tar med den andre gjennom effektiviseringskutt som rammer alle virksomheter i statlig sektor likt, sier leder i Unio, Ragnhild Lied.​​

 
Også i år bruker regjeringen ostehøvelen på statlig sektor der det igjen skal spares flatt 0,5 prosent. – UH-sektoren er allerede svært effektiv og kan vise til sterk produktivitetsvekst. Ytterligere kutt vil ikke føre til mer effektivisering, men snarere ramme kvaliteten i utdanning og forskning, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til statsbudsjettet. ​

Kommuneopplegget i regjeringens budsjettforslag er stramt.

- Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet fra i år for kjerneoppgavene videreføres. Her er det ikke rom for å satse på kvalitet, sier sjeføkonom Erik Orskaug i en første kommentar til statsbudsjettet.