Dnmf vil invitere deg og dine kollegaer til digitalt treff nå når vi ikke har anledning til fysiske besøk.

Ta kontakt med din områdeansvarlige her