I Norge ligger det som følge av kun absolutte minimum STCW krav i elektriker utdanningen, også krav om fagbrev før rett til å søke om ETO sertifikat. Ved implementeringen av de nye STCW kravene 1. januar 2012 ble det av Sjøfartsdirektoratet gjort en gap analyse, konkludert av Rådet for Maritime Sertifikater og Bemanning (RMSB) 22. mai 2014 på gamle og nye kompetanse krav for dekksoffiserer, maskinoffiserer inklusiv skipselektrikere, matros og motormenn.

Dette medførte da at alle disse stillingene innen 31. desember 2016 måtte ta oppgraderingskurs på en rekke områder for å få opprettholde sitt sertifikat etter de nye reglene - for skipselektriker III/6:
✓ Bridge and Engine Room Resource Management
Eller bedømmelse fra assessor for de som har gammelt ETO sertifikat
✓ Videregående sikkerhetsopplæring (gamle IMO 80)
Om kandidaten har gamle IMO 80; - Oppdatering Sikkerhets kurs
✓ Oppgradering for Maskinoffiser og Skipselektrikere

70 timer Maskinoffiserer og 105 timer høyspenningskurs for skipselektrikere. (Gammelt H 01 kurs godtas).
Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 5. Rederiets ansvar for sjøfolkenes kvalifikasjoner; Rederiet skal sørge for at alle som tjenestegjør om bord har gyldige sertifikater, påtegninger, kvalifikasjoner og etterutdanning, herunder repetisjon og oppdateringer.
Skipssikkerhetsloven §§ 1619, ISM koden pkt. 6 og ILO- konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår (MLC 2006) 1.3 ,2.7 og 2.8 Ble imidlertid ikke praktisert av økonomiske grunner.

Det var imidlertid ingen problem med forståelse av nødvendig kompetanse før brev kom i forbindelse med søknad om bemanningssertifikat i en næring som var på full fart nedadgående:

1

Rådet 22.05.14 - Agendapunkt 6

klipp

klipp

AVSLAG OLYMIC BOA
….Rederiet kontaktet Sjøfartsdirektoratet med informasjon om at de søker om og vurderer ETR som tilstrekkelig for skipet. Rederiet har i henvendelse av 11. mars 2014 blant annet opplyst at de har driftet sin flåte med ETR, ikke ETO, i flere år. Rederiet viser videre til at det er stor mangel på skipselektrikere i Norge, samt at dersom de i
tillegg skulle oppgradere alle sine folk til ETO vil det bli svært komplisert oppgave. Rederiet har i e-post 7. mars 2014 vist til og opplyst at ETR vedlegg IV tabell A-III/7 er flåtestandard på offshorerederiene på Sunnmøre.