Electro Technical Officer (ETO)
Electro Technical Rating( ETR)
Høgspent elektriker
Elektriker/elektrofagmann
Electrician/ Elektriker (med tabell nr.)
Skipselektriker
Elektroteknisk mannskap
Elektriker assistent
Skipselektrikeroffiser
Elektrotekniske offiserer

• Sjøfartsdirektoratets feil med å påføre ETO i Maskinoffiserenes sertifikat etter 70 timers kurs, ikke fagbrev og ingen fartstid som elektriker ble fjernet i mars 2016.
• Sjøfartsdirektoratets mange oversettelses feil på elektriker i kvalifikasjonsforskriften og i bemanningssertifikatene førte til ytterligere forvirring inntil enighet om å kun bruke skipselektriker III/7 og skipselektrikeroffiser III/6 - electrician III/7 eller electrician III/6, fra 1. mai 2016.
• Sjøfartsdirektoratets unnlatelse av å ender teksten for Maskinsjef/1. maskinist i tabell A- III / 2. som før 2010 revisjonen var: ..betjene elektrisk og elektronisk kontrollutstyr. Videre skulle en teste, oppdage feil ved og vedlikeholde elektrisk og elektronisk kontrollutstyr og gjenopprette dette til driftstilstand.
Ble etter høring endret 16.juni 2016 i tabellene til «lede driften av» - RSR 07-2016
Dette som var den viktigste endringen ved revisjonen i 2010 betyr at maskinsjef og 1. maskinist ikke er forpliktet til å betjene, vedlikeholde eller drive med reparasjon av elektrisk, elektronisk og kontroll utstyret, som de var før. Deres ansvar som vakthavende offiserer er styrket, og behovet for elektrikeroffiser med høyspent kompetanse på ledelsesnivå er stadfestet ved at denne stilingen, ETO har overtatt ansvaret med å overvåke, drive og vedlikeholde elektriske anlegg ombord.