Dnmf skal gjennom sine fagpolitiske mål sørge for at den menneskelige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden.

Dnmf skal gjennom sitt arbeid fremme yrkesidentiteten for sine medlemmer.

Dnmf skal bidra til at tidsriktig og teknologisk riktig yrkesopplæring, faglige behov, sikkerhet og riktig bemanning ivaretas på beste måte.

Dnmf skal arbeide for at skipsfartens rammebetingelser skal ha som siktemål å rekruttere, skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk.