Sjøfartsdirektoratet har gitt ut et rundskriv om veiledning om rapportering av hendelser og angrep på digital infrastruktur og kapasiteter som truer sjøsikkerheten. 

Veiledningen gjelder i tilknytning til forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs som Dnmf oppfordrer alle til å bruke til punkt og prikke for å kunne få statistikker og lære av hendelser. Forskriften finner du her