MARKOM 2020  ønsker innspill og meninger om behov for kompetansehevingstiltak blant ansatte i norsk maritim næring. Et av målene er at den maritime næringen får enklere oversikt over kompetansehevende tiltak, og at tilbud er tilpasset næringens behov. Dette er et ledd i MARKOMs arbeid med å heve kvaliteten i norsk maritim profesjonsutdanning. 

For å få et best mulig kunnskapsgrunnlag trenger vi svar fra flest mulig innen maritim virksomhet.

Benytt anledningen til å dele dine meninger om behov for kompetansehevingstilbud!

Målgruppe 
Målgruppen for denne undersøkelsen er ansatte i maritim næring. Vi ønsker svar fra både ansatte på land og på sjøen. Dersom dette ikke gjelder deg, kan du se bort fra denne e-posten. 
Det vil ta ca. 5 minutter å besvare undersøkelsen.
Trykk på lenken for å svare på undersøkelsen

Personvern
Undersøkelsen gjennomføres av vår eksterne leverandør Rambøll Management Consulting, som behandler besvarelsene konfidensielt og i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Det vil ikke bli rapportert resultater som kan identifisere enkeltpersoner. Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke, og den informasjonen du velger å oppgi i undersøkelsen.

Har du spørsmål?
For spørsmål om undersøkelsen og prosjektet, kontakt prosjektleder MARKOM FS Anne Sjøvold på e-post anne.sjovold@usn.no.
For tekniske spørsmål om undersøkelsen, kontakt Rambøll Management Consulting på e-post skjemasupport@ramboll.com.